İletişim sektörü dünyamızın en önemli konuşma ve haberleşme sistemidir. Duygu ve düşüncelerimizin karşımızdaki kişiye çeşitli yöntemlerle aktarılıp bilgi alış verişi yapmalarına sohbet ederek konuştuğumuz konuya iletişim denir. İletişimle insanlar birbirlerini anlayıp problem ve sorunlarını çözerler insan hayatının merkezinde iletişim vardır. Yazıyla iletişim, yazılı kurduğumuz iletişimdir. Tarafların ortak dili anlamalarına ihtiyaç duyar. Daha öncelerde iletişim telgraf, televizyon radyo, gazete, resim gibi ihtiyaçlarla karşılanırken, ilk çağlarda insanlar duvarlara çizilen resimlerle, anlaşırlarmış. Artık gelişmiş çağımızın teknolojik ürünlerinden faydalanıyoruz. Şimdi ise elimizde birçok sayısız iletişim aracı var, telefon ve bilgisayar ve internet günümüzün en çok kullanılan iletişim araçları olduğundan hayatımızı ve iş yaşamımızı oldukça kolaylaştırmış durumda olup sayısız amaçlarından faydalanırız, işlerimizi kısa sürede halletmiş oluruz… Bu Noktada Telekomünikasyon sektörü dünyada hızla gelişen hacmiyle değeri hızla yükselen sektörlerdir. Haberleşme bir işletme için en önemli hizmetidir.